top of page
Search
  • Writer's picturebarekimare

What happens during a Dryneedling treatment? Hoe ziet een dryneedling behandeling eruit?


Your healthcare professional will first prepare the needle and sterilise the treatment area. Always single-use, sterilized, and disposable needles are used. They will next palpate the area with one hand or their fingers to find the trigger point. They will cover the triggerpoint with the needle, which is enclosed in a plastic guide tube. Your provider can accurately tap the needle into position while using one hand to operate the guide tube, while the other works as a fixating hand to keep the triggerpoint in place.


Your healthcare professional will carefully insert the needle into your epidermis before removing the guide tube.

To reach the trigger point, your healthcare professional will deep-insert the needle far into your muscle, beyond the subcutaneous tissue. As the blocked portion of the muscle regains blood flow, this will assist a twitch reaction. You will know you have identified the correct location when you feel pain that is similar to or referred from your original ailment.


Several physiotherapists and medical professionals employ a range of strategies.

Your provider may leave the needle in place for as short as two seconds to as long as 20 minutes. They may also use the pistoning/fishing technique. Also called the in-and-out technique, this method involves your provider moving the needle up and down through the tissue. Some might also attach electrodes to the needles to facilitate muscle contractions.


Your therapist may only use a few during your first treatment. Once they see your response to the treatment they may start using more needles. With more severe problems, multiple pathologies or big muscles more needles are often needed. However, a good therapist should always go by the pace of the patient.


During the treatment, you may feel muscle soreness or twitching. These sensations are normal and a sign that your muscles are responding to the treatment.

After your dry needling treatment, your provider will remove the needle and examine your skin for any reactions. They’ll dispose of the needle in a medical sharps container.


Then your medical professional will instruct you to carefully stand up. Before leaving the office, they'll ask you to sit down and relax if you're feeling lightheaded.

Drink plenty of water to stay hydrated after your treatment. After the treatment, your muscles may feel sore. This is typical and could persist between 24 and 36 hours. A little bump or minor bruising may be visible close to the treated area. Once a few days have passed, these effects will stop.Uw zorgverlener zal eerst de naald klaarmaken en het behandelgebied steriliseren. Altijd worden wegwerpbare naalden gebruikt die eenmalig zijn gebruikt en gesteriliseerd. Vervolgens zal hij/zij het gebied met één hand of met de vingers onderzoeken om het triggerpunt te vinden. Het triggerpunt wordt bedekt met de naald, die zich bevindt in een plastic geleidingsbuisje. Uw behandelaar kan de naald nauwkeurig in positie tikken terwijl hij/zij met één hand het geleidingsbuisje bedient, terwijl de andere hand fungeert als een fixerende hand om het triggerpunt op zijn plaats te houden.


Uw zorgverlener zal de naald voorzichtig in uw opperhuid steken voordat het geleidingsbuisje wordt verwijderd. Om het triggerpunt te bereiken, zal uw zorgverlener de naald diep in uw spier steken, voorbij het onderhuidse weefsel. Naarmate het geblokkeerde deel van de spier weer bloedtoevoer krijgt, zal dit een twitch-reactie bevorderen. U weet dat u de juiste locatie heeft gevonden wanneer u pijn voelt die vergelijkbaar is met of afkomstig is van uw oorspronkelijke klacht.

Verschillende fysiotherapeuten en medische professionals hanteren verschillende strategieën. Uw behandelaar kan de naald zo kort als twee seconden of zo lang als 20 minuten laten zitten. Ze kunnen ook gebruikmaken van de piston/fishing technique. Deze methode houdt in dat uw behandelaar de naald op en neer beweegt door het weefsel. Sommigen kunnen ook elektroden aan de naalden bevestigen om spiercontracties te vergemakkelijken.


Uw therapeut kan tijdens uw eerste behandeling slechts enkele naalden gebruiken. Zodra ze uw reactie op de behandeling zien, kunnen ze meer naalden gaan gebruiken. Bij ernstigere problemen, meerdere pathologieën of grote spieren zijn vaak meer naalden nodig. Een goede therapeut past zich echter altijd aan het tempo van de patiënt aan.

Tijdens de behandeling kunt u spierpijn of spiertrekkingen voelen. Deze sensaties zijn normaal en een teken dat uw spieren reageren op de behandeling. Na uw dry needling behandeling zal uw behandelaar de naald verwijderen en uw huid controleren op eventuele reacties. De naald wordt weggegooid in een speciale medische container voor scherpe voorwerpen.


Vervolgens zal uw zorgverlener u instrueren om voorzichtig op te staan. Voordat u de praktijk verlaat, zal hij/zij u vragen om te gaan zitten en te ontspannen als u zich duizelig voelt. Drink voldoende water om gehydrateerd te blijven na de behandeling. Na de behandeling kunnen uw spieren wat pijnlijk aanvoelen. Dit is normaal en kan tussen de 24 en 36 uur aanhouden.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page