top of page
Search
  • Writer's picturebarekimare

What can go wrong with Dryneedling?

Like mentioned in my previous posts, normal side effects from Dryneedling may include:


- Muscle soreness

- Muscle pain

- Tiredness

- Muscle fatigue

- Red spots from needle insertion

- Blue spots from hitting a vein


However, there are also more serious complications one need to mention, although these as good as never occur.


The first one, and most logical one, will be an infection. We are penetrating the skin with the needle and we manipulate muscle tissue. With any foreign object entering the body, there is a chance of infection. Even though in my 15 years Dry Needling I have never caused an infection or seen a colleague cause an infection, it is absolutely something to be aware of. We always use steril equipment and practice good hygiene in practice, so it should not be anything for the patient to worry about.


The second thing that can happen, and the only really serious, one is Pneumothorax. Pneumothorax is the medical term for a punctured lung. The lungs are surrounded by a thin "balloon" called the pleura. The pleura is there to adjust the pressure around the lungs. If the Pleura gets punctured the lung will collapse. You will experience symptoms like chest pains, shortness of breath and blue lips. If suspicion of pneumothorax, seek an emergency room immediately.


NOW. That being said. As a medical professional, that should never even be close to happenning. You have to be a triple idiot with no sense or clue about dryneedling or anatomy. You have to choose a bigger needle than needed, you have to aim the wrong way and you have to totally disregard safety measures. Normally we use safety techniques like finger blocks, bone blocks or pincering, often in combination, to make sure something like this is not possible.


Even though these things never happens, it is still good to inform about them. As long as you see a good, licensed therapist with experience, you are perfectly safe.


Some people are worried about damaging nerves or blood vessels, but the needles are so small that all wounds close up too fast to cause any problems. Even with people using bloodthinners. A nerve is too tough to be broken by a small needle, but you might feel an electric feeling if you needle close to one.
Wat kan er misgaan bij Dry Needling?


Zoals vermeld in mijn vorige berichten, kunnen normale bijwerkingen van Dry Needling zijn:

  • Spierpijn

  • Stijfheid

  • Vermoeidheid

  • Spiervermoeidheid

  • Rode plekken

  • Blauwe plekken

Er zijn echter ook ernstigere complicaties die vermeld moeten worden, hoewel deze vrijwel nooit voorkomen.


De eerste en meest logische complicatie is een infectie. We dringen de huid binnen met de naald en manipuleren spierweefsel. Bij elk vreemd voorwerp dat het lichaam binnendringt, bestaat er een kans op infectie. Hoewel ik in mijn 15 jaar ervaring met Dry Needling nooit een infectie heb veroorzaakt of een collega een infectie heb zien veroorzaken, is het absoluut iets om op te letten. We gebruiken altijd steriel materiaal en hanteren goede hygiëne in de praktijk, dus de patiënt hoeft zich geen zorgen te maken.


Het tweede dat kan gebeuren, en het enige echt ernstige, is een klaplong (pneumothorax). Pneumothorax is de medische term voor een doorboorde long. De longen worden omgeven door een dunne "ballon" die de pleura wordt genoemd. De pleura is er om de druk rondom de longen aan te passen. Als de pleura wordt doorboord, zal de long inklappen. U zult symptomen ervaren zoals pijn op de borst, kortademigheid en blauwe lippen. Als u vermoedt dat u een klaplong heeft, zoek dan onmiddellijk een spoedafdeling op.


NU. Dat gezegd hebbende, zou dat als medisch professional nooit mogen gebeuren. U moet een driedubbele idioot zijn zonder enig besef van dry needling of anatomie. U moet een grotere naald kiezen dan nodig, u moet de verkeerde richting op mikken en u moet volledig voorbijgaan aan veiligheidsmaatregelen. Normaal gesproken gebruiken we veiligheidstechnieken zoals vingerblokkades, botblokkades of knijptechniquen, vaak in combinatie, om ervoor te zorgen dat zoiets niet mogelijk is.

Hoewel deze dingen nooit gebeuren, is het toch goed om erover te informeren.


Zolang u een goede, erkende therapeut met ervaring raadpleegt, bent u perfect veilig.


Sommige mensen maken zich zorgen over het beschadigen van zenuwen of bloedvaten, maar de naalden zijn zo klein dat alle wonden te snel sluiten om problemen te veroorzaken. Zelfs bij mensen die bloedverdunners gebruiken. Een zenuw is te sterk om gebroken te worden door een kleine naald, maar u kunt wel een elektrisch gevoel ervaren als u dicht bij een zenuw prikt.


38 views0 comments

Comments


bottom of page